balkan blog

Twój nowy blog

Program konferencji „Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego” można pobrać TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy serdecznie na koncert zespołu Balkan Sevdah połączony z wykładem i warsztatami tańca ludowego, który odbędzie się 9 marca (piątek) w klubie Szafa (ul. Rewolucji 10). Wyklad zaczyna o godz. 19.30, koncert o 20.30. Oplata wejsciowa wynosi 5 zl (w cenie 30 ml rakiji!).

Organizatorzy: slawisci i Komisja Kultury URSS.

We would like to inform You that the Eötvös Loránd University’s Institute of Slavonic and Baltic Studies will be holding 

on 19th April, 2012 its 

2nd Conference For Young Slavists In Budapest

The conference is an opportunity for students and PhD candidates to present their research and work. Our aim is to provide the possibility for young students and researchers in the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new research in these topics. For these reasons we are inviting students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad.

A possibility of electronic publication is given to the participants. The organizers of the conference retain the right to modify (after consultation) the content of the electronically published work or to deny publication if the work does not meet the academic standards concerning its form, content or style.

The participants will give a presentation within maximum 15 minutes. The applicants will be given a deadline to submit their applications which should contain an abstract of the presentation. These can be submitted to the organizers in any Slavonic language.

The working language of the conference is any Slavonic language. The sessions will be headed and coordinated by the students of our University. The deadline for application is 1st  March, 2012.

We would kindly ask those willing to participate to submit the application form provided with this invitation electronically to szhbk.elte@gmail.com within the given deadline. You will be provided with a notification via e-mail that your application has been received. The applicants will be informed whether their topic and application has been accepted by 19th March, 2012.  The participants will receive the official and detailed programme of the conference by 9th April, 2012. 

We would like to declare that we do not posses the capacity to reimburse any travel, accommodation and food related expenses. For questions regarding possibility of accommodation the person in charge is our student Péter Vékony (vpeter89@mailbox.hu). 
The participation at the conference is free of charge.

We remain with our best regards on the behalf of the organizers:
Dr. Urkom Aleksander  Dr István Lukács Dávid Sőtér
Head organizer Head of the Institute President of the Institute’s Students Committee 
Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II

„Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 marca 2012 roku we wrocławskim Instytucie Filologii Polskiej przy pl. Biskupa Nankiera 15. Celem konferencji jest wymiana poglądów, reprezentowanych przez młodych badaczy, na zagadnienia dotyczące współczesnych języków słowiańskich, literatury i pograniczy kulturowych. Proponujemy następujące obszary: 

- Komparatystyka – obszar badań interdyscyplinarnych;
- Współczesne teorie i metodologie badawcze w lingwistyce i ich zastosowanie;
- Ewolucja badań onomastycznych;
- Frazeologia a językowy obraz świata;
- Zagadnienia komunikacji językowej;
- Polityka językowa a media;
- Między synchronią a diachronią;
- Tłumacz we współczesnym świecie – zadania i dylematy;
- Teatr – czy nadal medium uniwersalne?
- Literatura pograniczy językowych;
- Historyczne konteksty jako tworzywo literackie;
- „Muzyka łagodzi obyczaje” – korespondencja sztuk;

Planowany czas prezentacji referatu – 15 minut. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 złotych, obejmującą: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, wydanie tomu pokonferencyjnego.

Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci:
- wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym;
- zwiedzanie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz prezentacji zbiorów literatur słowiańskich;
- koncertów muzycznych podczas uroczystej kolacji;
- spaceru z przewodnikiem po Wrocławiu;
 
Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 20 lutego 2012 roku.

O szczegółach organizacyjnych będziemy powiadamiać Państwa w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje i programy konferencji będą także dostępne na stronie www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Opłaty konferencyjne należy wnosić w terminie 15.12.2011-1.03.2012 na podany poniżej numer konta:

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, pl. Nankiera 15 50-140 Wrocław
SWIFT : INGBPLPW
IBAN : PL 37 1050 1575 1000 0005 0269 8087
W tytule: „Slowianszczyzna II“

Organizatorzy nie zapewniają przejazdów. Uczestnicy mogą skorzystać z następujących propozycji noclegu:
- akademik – cena ok. 40 zł od osoby; okolice placu Grunwaldzkiego;
- hostel Mleczarnia: pokój 2-osobowy 220 zł, pokój 3-osobowy 253 zł, pokój 4-osobowy 286 zł; ul. Włodkowica 5;
- dom turystyczny TRIO: pokój 1-osobowy 65 zł, pokój 2-osobowy 76 zł, pokój 3-osobowy 96 zł, pokój 4-osobowy 120 zł; ul. Trzemeska 8;
- hotel Tumski: pokój 1-osobowy 200 zł (wraz ze śniadaniem), pokój 2-osobowy 300 zł (wraz ze śniadaniem), Wyspa Słodowa 10;
Ze wszystkich podanych wyżej ośrodków dojazd do Instytutu Filologii Polskiej zajmuje od 5 do 15 minut.

Opiekun naukowy
prof. dr hab. Alicja Nowakowska

Organizatorzy:
mgr Agnieszka Kołodziej
mgr Magdalena Kowalczyk

osoba kontaktowa:
mgr Agnieszka Kołodziej

slowianszczyzna.konf@gmail.com

Konferencja

Brak komentarzy
Samorząd Doktorantów i Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na 

IV Interdyscyplinarną Konferencję Bałkanistyczną
„POZNAĆ BAŁKANY”
Historia – Polityka – Kultura – Języki

organizowaną w dniach 7–8 maja 2012 roku

Konferencja stanowić będzie czwarte z cyklicznie organizowanych spotkań naukowych dotyczących Bałkanów i kierowana jest przede wszystkim do doktorantów i młodszych pracowników naukowych. Naszym celem jest prezentacja i konfrontacja wyników badań naukowych zorientowanych na problemy Bałkanów. Interesują nas prace zarówno z zakresu historii,  politologii i stosunków międzynarodowych, jak i filologii, etnologii, antropologii, kulturoznawstwa, sztuki. 

Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2012. Zgłoszenia powinny zawierać:
  • tytuł wystąpienia
  • streszczenie (do 2000 znaków) 
  • dane prelegenta.

Opłata konferencyjna wynosi  250 zł i obejmuje poczęstunek (kawa, herbata i uroczysty obiad) oraz materiały konferencyjne. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu, którego koszt ponosi uczestnik. Planujemy publikację tomu pokonferencyjnego.
O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 31 marca 2011.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: balkany2012@wp.pl


Konferencja „Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego”
19-21. 04.2012, Łódź


Literatura na temat pierwszego i jedynego dotąd jugosłowiańskiego oraz bałkańskiego (poza Grecją) laureata Nagrody Nobla jest olbrzymia i nawet pobieżne jej omówienie nie jest możliwe. Ostatnią okazją, intensyfikującą badania nad Andriciem była 100-rocznica urodzin pisarza, przypadająca w roku 1992. Wówczas już rozpoczął się haniebny proces zawłaszczania, bądź usuwania dzieła Andricia przez niektórych nacjonalistycznie zorientowanych badaczy różnych społeczności szczepowych.
W dotychczasowych badaniach jak się wydaje niewystarczająco wyeksponowany jest aspekt relacji interkulturowych w dziele Andricia, a w ostatnim dwudziestoleciu dominowały nawet głosy zacierające uniwersalne przesłanie twórczości.

Konferencja pragnie zwrócić uwagę badaczy na następujące pola badawcze:
1) mit rodzimości i wartości uniwersalnych, będących wespół rdzeniem dialogu międzykulturowego
2) Andrić wobec historii, która łączy i dzieli ( idee i symbole wspólnotowego i niekonfrontacyjnego pojmowania losu ludzi, religii i narodów)
3) Andrić wobec mitu kosowskiego i wielonurtowego kompleksu tradycji południowosłowiańskiej oraz tradycji innych narodów południowosłowiańskich
4) Mesjanizmy i mellenaryzmy południowosłowiańskie w perspektywie porównawczej
5) Andriciowski dialog międzykulturowy jako dyskurs serca i/ lub dyskurs rozumu

Terminy:
Prosimy o zgłoszenie tematów do 15 stycznia 2012 roku oraz o przesyłanie streszczeń referatów do końca stycznia 2012 roku – na adres sekretarza konferencji mgr Katarzyny Knapik – Gawin: katarzyna.knapik.gawin@gmail.com oraz przesłanie gotowych referatów do 10 kwietnia 2012 roku (druk ukaże się w 2012 r) na adres sekretarza Zeszytów Południowosłowiańskich, dr Anetty Buras-Marciniak: anetabur@gmail.com
Opłata konferencyjna: 400zł. Opłata zawiera koszty druku materiałów pokonferencyjnych, natomiast nie obejmuje kosztów podróży, zamieszkania i wyżywienia uczestników.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie
Inne szczegóły będą podane w terminie późniejszym.


Naukowe Koło Kroatystów Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Kołem Naukowym „Karantania” oraz Naukowym Kołem Serbistów ogłasza 
konkurs translatoryczny 
pod nazwą 
„Volim puno. Różne oblicza miłości”
Przedmiotem konkursu jest przekład na język polski trzech dowolnie wybranych wierszy, które oryginalnie zostały napisane w języku chorwackim, serbskim bądź słoweńskim i powstały po roku 1991. W konkursie mogą brać studenci wszystkich lat studiów slawistycznych z ośrodków, w których nauczany jest którykolwiek z języków konkursowych. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządów Naukowego Koła Kroatystów, Koła Naukowego „Karantania” oraz Koła Translatorycznego ”Projektor”. 
Tematem konkursu jest szeroko rozumiana poezja miłosna, zatem pod uwagę będą brane jedynie przekłady utworów, w których element miłosny został zawarty. Oceniane będą jedynie teksty, które do tej pory nie zostały przetłumaczone na język polski. 
Przekłady należy nadsyłać wraz z tekstami w języku oryginalnym drogą mailową na adres kroatysciug@gmail.com bądź w postaci wydruków na adres: 
Naukowe Koło Kroatystów, Katedra Slawistyki UG, ul. Wita Stwosza 55, 
80-952 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs translatoryczny”.
Tekst oryginalny może zostać przesłany w formacie *.doc bądź jako skan/zdjęcie wydania książkowego. Obowiązkowe jest dołączenie informacji bibliograficznej (wydruk również powinien zawierać tę informację). W przypadku źródeł internetowych prosimy o nadesłanie tekstu oryginalnego oraz zamieszczenie pod nim adresu strony, na której dany tekst się znajduje (wydruk również powinien zawierać tę informację). Pliki tekstowe nadsyłane mailem należy zapisać w jednym z następujących formatów: *.doc, *.rtf , *.odt lub *.pdf. 
Przekłady nadsyłane pocztą należy opatrzyć pseudonimem. Prosimy również załączyć oznaczoną pseudonimem kopertę, w której zawarte będą dane autora przekładu oraz adres kontaktowy. Przekłady nadsyłane mailem należy opatrzyć pseudonimem. Kontakt ze zwycięzcami będzie nawiązywany poprzez zwrotny adres mailowy. 
Prace należy nadsyłać do dnia 29 lutego 2012 włącznie. Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że wszystkie prace, które nadesłane zostaną po 29 lutym nie będą w konkursie uwzględniane. W przypadku materiałów nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia 2012. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną.
Wręczenie nagród odbędzie się między 14 a 18 maja 2012 r. podczas Festiwalu Slawistyki. Dokładna data zostanie podana na początku kwietnia 2012.
Komitet organizacyjny tworzą pracownicy Katedry Slawistyki UG, przedstawiciele zarządów kół naukowych oraz osoby zajmujące się przekładem tekstów chorwackich, serbskich i słoweńskich na język polski.
Przewidywane są trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia (jedna nagroda główna i jedno wyróżnienie w każdej kategorii językowej). W wypadku małej ilości zgłoszeń przy przewidywane są trzy nagrody główne oraz jedno wyróżnienie bez uwzględnienia kategorii językowej. Nagrody przyznane zostaną osobom, które sumarycznie zdobędą najwięcej
punktów. Za każdy z tekstów można uzyskać od 1 do 10 punktów. Maksymalnie uczestnicy mogą zdobyć 30 punktów.
Komitet zastrzega sobie prawo nadania nagrody specjalnej dla przekładu, którego poziom przekracza poziom pozostałych prac.
Laureatom konkursu dodatkowo przyznane zostaną dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie oraz zdobycie nagrody/wyróżnienia. Nagrodzone przekłady mogą dodatkowo zostać wyróżnione drukiem bądź publikacją w Internecie, jednak warunkiem jest tu uregulowanie praw autorskich z posiadaczami praw autorskich oraz autorami przekładów. W wypadku zgody na publikację przetłumaczonych tekstów na stronie Naukowego Koła Kroatystów (www.kroatystyka.pl) prosimy o dołączenie do
tłumaczeń następującej klauzuli: „Zgadzam się na publikację tłumaczeń mojego autorstwa na stronie internetowej Naukowego Koła Kroatystów”. O możliwości druku bądź innej formie publikacji autorzy tłumaczeń zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Klub Szafa zaprasza 18 listopada 2011 r. na imprezę muzyczną Balkan Basement. 

Gwiazdami będą: Malalata i Warsaw Balkan Madness.
MALALATA to ekipa DJów, która łączy i miksuje ze sobą dźwięki i rytmy tak różnego pochodzenia i kalibru jak Balkan Beat i meksykańska, czy kolumbijska Cumbia, karaibskie reggae i francuski swing, cygańskie beaty i słowacka muzyka tradycyjna oraz współczesna. MALALATA to kolektyw trzech DJów urodzonych na Słowacji, ale wychowujących się i mieszkających w Czechach. MALALATA to jedyny Sound System na Słowacji, który gra bałkańskie duchem imprezy. Imprezy, gdzie szaleńczy taniec przy dzikich, ale pełnych pozytywnych wibracji bałkańskich rytmach, strumieniami zalewany złowieszczą śliwowicą ciągną się aż do białego rana.
W tym roku MALALATA planuje pierwsza oficjalna trasę europejską, gdzie przystankami będą UK, Francja, Szwajcaria i Polska.
Linki:
WARSAW BALKAN MADNESS  to przede wszystkim radość…. radość która płynie prosto z magicznych melodii i rytmów muzyki Europy południowo-wschodniej. Bogate dziedzictwo cygańsko-słowiańskiej kultury półwyspu bałkańskiego zostaje przeniesione w XXI wiek. Szybkie partie trąbek i innych „dęciaków” skonfrontowane są z klubowymi beatami a przejmujące brzmienia skrzypiec czy akordeonów okraszone głębokim i pulsującym bassem. Tradycja i folk spotyka eklektyczną estetykę świata współczesnej muzyki. To roztańczony świat pełen beztroskiej zabawy, niczym w filmach Kusturicy. Każdy występ to wyjątkowy performance cechujący się wielką żywiołowością oraz spontanicznością. Łączy ze sobą elementy muzyczne jak i wizualne.
Patronem medialnym imprezy jest Studenckie Radio Żak
Start 18 listopada o 20:00.
Adres:
Klub Szafa Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. nr 10
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie 

Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”
połączone z promocją książki 
Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice.
Uroczystość odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godzinie 17.00 w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/3 w Łodzi.
Będzie jej towarzyszyć wystawa książek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z serii „Biblioteka Jugosłowiańska”.
Książkę można zakupić on-line: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Slawistyczny Serwis Kulturalny poleca:
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zaprasza 
9 listopada w godz. 19:00 – 21:00
do Dużej Sali przy ul. Więckowskiego 15 na dwa spektakle w języku rosyjskim:
  • „Etiudy miłości” Eleny Popovy (Państwowy Teatr Dramatyczny ze Smoleńska)
  • „Uczucia” na podstawie opowiadania „Weroczka” Antoniego Czechowa (Teatr Dramatyczny z Ulianowska). 
więcej: 
Zapraszamy!

  • RSS